Bilder fra brukshelger tidligere år

2014

Sted:Torpomoen, Ål i Hallingdal.

Lydighet
Intruktør:
Hilde Ulvatne Marthinsen (NKK Trinn 3 Lydighet)
Lydighet

Spor
Instruktør:
Tom Larsen (Spor- og runderingsutøver, vært med i NM)
Spor

Rundering
Instruktør:
Mette Norill (4 godkjente redningshunder, 2 hunder i klasse A Rundering.)
Rundering