Brukskrav

Brukskrav for oppnåelse av N UCH.
GRUPPE 1 – BRUKS-, HYRDE OG GJETERHUNDER: Australian Shepherd

Fra og med 01.01.2016 innføres brukskrav for oppnåelse av norsk utstillingschampionat på Australian Shepherd.

En av følgende krav må være oppfylt:
– opprykk fra klasse D til C – brukshundprøve nordisk program
– bestått NKKs kåringsprøve
– opprykk fra kl 1 til 2 RIK bruksprøve (RSP eller RRP)
– bestått IPO 1
– bestått BHP1
– bestått SchH 1
– bestått VPG
– bestått SL1
– bestått SPH1

Nye regler om fullcertede hunder

I henhold til nytt regelverk gjelder følgende: 

Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert.  Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke er verken norsk utstillingschampion eller fullcertet. Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.

Reglene om fullcertet hund gis ikke tilbakevirkende kraft.

Eksempel på fullcertet etter nye regler:

For hunder av raser som følger hovedreglen for utstillingschampionat (med storcert):

1) Hund som er over 2 år og har mottatt 2 små cert og mangler storcert

På utstillinger med små cert vil denne hunden være å betrakte som fullcertet, da den ikke har behov for certet for å oppnå utstillingschampionat. Eier/handler skal da ikke ta imot certet. På NKK-utstillinger, eller utstilling hvor raseklubb er gitt mulighet til å dele ut storcert, så kan hunden motta cert, da dette certet er nødvendig for at hunden kan oppnå utstillingschampionat

2) Hund som er over 2 år og har mottatt 1 lite cert og 1 storcert

På utstilling anses denne hunden ikke som fullcertet og kan motta ytterligere 1 lite cert eller 1 stor cert.

3) Hund som er under 2 år og har mottatt 1 lite cert og mangler storcert.

På utstillinger med små cert vil denne hunden kunne motta ytterligere 1 lite cert før den er å betrakte som fullcertet. Dette da den vil trenge minst ett cert etter fylte 24 måneder og man ikke vet om stor cert oppnås før eller etter oppnådde 24 måneders alder. På NKK-utstillinger, eller utstilling hvor raseklubb er gitt mulighet til å dele ut storcert, så kan hunden motta cert, da dette certet er nødvendig for at hunden kan oppnå utstillingschampionat.