Hopp til innhold

Aussieposten

Aussieposten er medlemsbladet for medlemmene i Australian Shepherd Klubb Norge. Natalie Kløverød var redaktør i Aussieposten i 2014 og 2015, og i 2016 var også Lisa Kara Fröyland med i redaksjonen. I slutten av 2017 tok Charlotte Tautra på seg oppgaven. Fra og med vinter 2018 har vi suttet uten redaktør. Har du en redaktørspire i magen og kunne tenke deg å bli våres nye redaktør? Ta kontakt med en av oss i styret 🙂

Vi prøver å få gitt ut Aussieposten 4 ganger i året; i februar, mai, august og november. Vi i redaksjonen er helt avhengige av at medlemmene i klubben sender oss tekst og bilder som vi kan fylle bladet med, fordi Aussieposten er et medlemsblad som er laget AV medlemmene, og FOR medlemmene. I bladet blir det gjerne presentert aussier som er "nye" i miljøet, medlemmer kan sende inn personlige historier og leserinnlegg, og selvfølgelig er skryteinnlegg, konkurranseresultater og utstillingsresultater også velkommen i Aussieposten. Viktig informasjon fra styret blir trykket i bladet.

Vil du sende inn noe til Aussieposten, eller har du spørsmål vedrørende bladet?
Ta kontakt på: aussieposten@outlook.com

BridieGryMaritLilleng

Aussieposten Nr 1-2 2016

Aussieposten Nr 3 2016

Aussieposten Nr 4 2016