Hopp til innhold

ÅRSMØTE 2019!

Lørdag 30.03.19 ble årets årsmøte i ASKN gjennomført. Oppmøtet var lite, men vi hadde et hyggelig og effektivt møte, med påfølgende medlemsmøte og pizzakos

Malin Abrahamsen ble gjenvalgt som nestleder.
Mary Jane Lie ble stemt inn som vara.

Line Fuglstad ble stemt inn som leder i valgkomiteen.

Styret fikk fullmakt til å sette inn kasserer og manglende medlemmer til komiteene.

Det ble enstemmig vedtatt at Aussieposten skal gis ut digitalt. Redaktør søkes fortsatt.

Fullstendig referat legges ut på her så snart protokollen er ferdig signert.

Leadpoint Many Happy Returns ''Avada'', Red Angel Elvikam ''Angel'' og Goodtrace Love Is All You Need ''Ica'' (Avada og Angel eies av Simone Lunheim og Ica eies av Elisabeth Eknes)