Hopp til innhold

Avlsretningslinjer

Gjeldene fra 22.03.2015

Begge foreldrene:

 • Skal være fylt 2 år ved første paring.
 • Skal ha rasetypisk gemytt uten redsler.
 • Tispe som skal pares for sitt første kull, skal på paringsdagen, ikke være eldre enn 5 år.
 • Hvis tispen har hatt 2 kull etter hverandre, skal den ha en pause på minimum ett år.
 • Tispe som har hatt to keisersnitt SKAL IKKE pares på nytt.
 • Tispe eller hannhund som mangler 2 pre-molarer eller flere, anbefales ikke brukt i avl. Hvis hunden likevel skal brukes, må den kun pares med avlsdyr som har ett komplett tannsett.
 • Avlsdyr som utvikler epilepsi skal tas ut av avl. Nære slektninger som foreldrene, kullsøsken, skal også tas ut av avl. Øvrige slektninger bør kun anvendes med stor forsiktighet.
 • Hofter og albuer: Fri- A eller B Røntgen skal være foretatt etter at hunden er fylt 1 år og/eller før paring.
 • Være fri for arvelige øyensykdommer. Øyenlysningsattest (ECVO) ikke eldre enn 1 år før paring.
 • Ha minimum GOOD ved offisiell utstilling, eller bestått eksteriørbeskrivning i forbindelse med KORAD i Sverige.
 • Kunne vise til gjennomført mental unghundtest (MH) og/eller bestått funksjonsanalyse (FA) *1
 • Hunder som beviselig har produsert CEA og/eller PRA skal DNA testes og kun pares med avlsdyr som er DNA testet fri (normal). Avkom etter disse anbefales og DNA-testes før avl.
 • Avlsdyr som har nære slektninger (avkom /foreldre, hel/halvsøsken) som beviselig er bærer av en sykdom skal testes før paring. (Der det finnes DNA test)
 • Avlsdyr som har produsert avkom med katarakt, skal DNA testes for HSF4*2. Tester begge avlsdyr fri for mutasjonen og avkommet allikevel har øyesykdommen, har de en annen type katarakt.Begge avlsdyr og helsøsken skal tas ut av avl. (Evnt. kan det affiserte avkommet testes for å bekrefte type katarakt)
  Vi anbefaler på det sterkeste at man kun bruker hunder som er fri for HSF4*2 i avl. Om en hund er en meget bra representant for rasen, men er hetrozygot affisert (1 kopi av mutasjonen), så kan denne brukes i avl med forsiktighet*3 dersom den er øyelyst u.a. etter 4 års alder, har foreldre som er øyelyst u.a. etter 4 år og blir paret med en hund som er DNA testet fri. Oppdretter må informere valpekjøperne, samt at hele kullet bør DNA testes før salg.
 • Paring av merle x merle, nært beslektede individer som søsken, mor/sønn eller far/datter e.l. godkjennes ikke.

Generelt 

 • Bør overholde 5 % regelen.*4
 • ASKN ønsker at alle avlsdyr er meritter fra enten: Bruksprøver, Agility, Lydighet, Blodspor, RIK, Redningshunder, dokumentert gjeterprøve(r), eller annen aktivitet.
 • Det anbefales at alle avlsdyr DNA testes på det som er på markedet, som HSF4, MDR1, PRA og CEA/CH
*1- Det kan søkes om dispensasjon fra dette punktet ved import av sperma eller voksne dyr som tas inn fra utlandet, søknaden må komme til avlsrådet før parring finner sted. For hunder som har blitt testet før de nye avlskriteriene trådte i kraft (18.04.2009), vil også en gjennomført K-test, MH-beskrivelse og FA være gyldig. 

*2-HSF4 katarakt: Heridatary Cataract = HC).

*3-Både ASHGI og NKK anbefaler at man, i en rase med liten genpool, kan bruke hunder som er affiserte, om de er øyenlyste fri i voksen alder (etter 4 års alder), og at de kun pares med en DNA testet fri hund.

*4-ASCKN har innført 5% regelen i retningslinjene for avl for Australian Shepherd. "5% regelen" er en anbefaling om at hunder ikke bør ha mer enn 5% av registrerte avkom siste 5 år. Anbefalingen er for å hindre "matadoravl" (ref. NKKs etiske retningslinjer, punkt 5) og sørge for genetisk variasjon i populasjonen. For mer informasjon; "5% regelen" er bl.a omtalt av Astrid Indrebø i boken "Genetikk, Avl og Oppdrett" (www.nkk.no/ , "butikken", "nkk's salgsartikler").

Oppdatert 22.03.2015, med virkning fra samme dato. Oppdretter må ellers forholde seg til enhver tid gjeldende regler satt av NKK.

Last ned som PDF