Avlsretningslinjer

Oppdat. Oktober '21

KRAV OM KJENT ØYELYSING FOR REGISTRERING AV KULL
Det er krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen australian shepherd. Kavet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring.

Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft 01.07.2019»

BÅDE TISPE OG HANN:

 • Skal være fylt 2 år ved første paring.
 • Skal ha rasetypisk gemytt uten redsler.
 • Tispe som skal pares for sitt første kull, skal på paringsdagen, ikke være eldre enn 5 år.
 • Hvis tispen har hatt 2 kull etter hverandre, skal den ha en pause på minimum ett år.
 • Tispe som har hatt to keisersnitt SKAL IKKE pares på nytt.
 • Tispe eller hannhund som mangler 2 pre-molarer eller flere, anbefales ikke brukt i avl. Hvis hunden likevel skal brukes, må den kun pares med avlsdyr som har ett komplett tannsett.
 • Avlsdyr som utvikler epilepsi skal tas ut av avl. Nære slektninger som foreldrene, kullsøsken, skal også tas ut av avl. Øvrige slektninger bør kun anvendes med stor forsiktighet.
 • Hofter og albuer: Fri- A eller B Røntgen skal være foretatt etter at hunden er fylt 1 år og/eller før paring.
 • Være fri for arvelige øyensykdommer. Øyenlysningsattest (ECVO) ikke eldre enn 1 år før paring.
 • Ha minimum GOOD ved offisiell utstilling, eller bestått eksteriørbeskrivning i forbindelse med KORAD i Sverige.
 • Kunne vise til gjennomført mental unghundtest (MH) og/eller bestått funksjonsanalyse (FA). Det kan søkes om dispensasjon fra dette punktet ved import av sperma eller voksne dyr som tas inn fra utlandet, søknaden må komme til avlsrådet før parring finner sted. 
 • Hunder som beviselig har produsert CEA og/eller PRA skal DNA testes og kun pares med avlsdyr som er DNA testet fri (normal). Avkom etter disse anbefales og DNA-testes før avl.
 • Avlsdyr som har nære slektninger (avkom /foreldre, hel/halvsøsken) som beviselig er bærer av en sykdom skal testes før paring. (Der det finnes DNA test)
 • Avlsdyr som har produsert avkom med katarakt, skal DNA testes for HSF4 (katarakt: Heridatary Cataract = HC). Tester begge avlsdyr fri for mutasjonen og avkommet allikevel har øyesykdommen, har de en annen type katarakt. Begge avlsdyr og helsøsken skal tas ut av avl. (Evnt. kan det affiserte avkommet testes for å bekrefte type katarakt)
  Vi anbefaler på det sterkeste at man kun bruker hunder som er fri for HSF4 i avl. Om en hund er en meget bra representant for rasen, men er hetrozygot affisert (1 kopi av mutasjonen), så kan denne brukes i avl med forsiktighet dersom den er øyelyst u.a. etter 4 års alder, har foreldre som er øyelyst u.a. etter 4 år og blir paret med en hund som er DNA testet fri. Oppdretter må informere valpekjøperne, samt at hele kullet bør DNA testes før salg.
 • Paring av merle x merle, nært beslektede individer som søsken, mor/sønn eller far/datter e.l. godkjennes ikke.

GENERELT: 

 • Bør overholde 5 %-regelen. 5%-regelen er en anbefaling om at hunder ikke bør ha mer enn 5% av registrerte avkom siste 5 år. Anbefalingen er for å hindre «matadoravl» (ref. NKKs etiske retningslinjer, punkt 5) og sørge for genetisk variasjon i populasjonen.
 • ASKN ønsker at alle avlsdyr har meritter fra enten: Bruksprøver, Agility, Lydighet, Blodspor, RIK, Redningshunder, dokumentert gjeterprøve(r), eller annen aktivitet.
 • Det anbefales at alle avlsdyr DNA testes på det som er på markedet, som HSF4, MDR1, PRA, CEA/CH og DM m.m.
 • DNA-testet hund med affisert eller bærer bør kun pares med fri avlspartner, og der det brukes bærer mot bærer eller affisert mot bærer skal dette informeres om og valpene skal DNA-testes før levering.

Oppdretter må ellers forholde seg til enhver tid gjeldende regler satt av NKK.

Avlspålagte tester

HD/AD-røntgen
Skal røntges etter fylte 1 år, og før parring. Hunden skal være fri for HD (A eller B) og fri for AD (0). Røntgen gjøres hos en veterinær som er godkjent av NKK. Husk å bestille rekvisisjon via «min side» på nkk.no FØR røntgen. Rekvisisjonen medbringes til veterinær. Veterinær sender bildene inn til NKK, der de blir avlest og resultatet kommer per e-mail og på Dogweb. 

Øyelysning
Hunden skal være øyelyst fri for arvelige øyelidelser, og øyelysningsattest (ECVO) skal ikke være eldre enn 1 år før parring. Øyelysning gjøres av autorisert øyelyser.

MH – Mentaltest (og/eller funksjonsanalyse)
Mentaltesting er et flott avlsverktøy, og kreves for å få kullet godkjent av ASKN. Dette er en test med diverse momenter, der dommere ser hvordan hunden reagerer og avreagerer. Siste moment i testen er skudd. Denne testen er også et trinn for å få starte bruks. MH lyses ut på NKK, man melder seg på via «min side» på nkk.no. Det er ofte stor blest om plassene, så vær tidlig ute.
Man kan eventuelt ta en funksjonsanalyse. Disse testene er nogenlunde like.