Rasespesifikke avlsstrategier

I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene sitter inne med mye informasjon, og de har fått i oppdrag å utarbeide RAS for sin(e) rase(r). Dette er et stort stykke arbeid for å samle den kompetansen som finnes om de forskjellige rasene og gjøre avlsarbeidet enda bedre. Første utkast av RAS for Australian Shepherd ble utarbeidet av ASKNs styre og avlsråd i 2021. Dokumentet ble rettskrevet av Webmaster, Kine Therese Bøe, og korrekturlest av Åse Marte Ånestad, Maija Heinilä og Paula McDermid. Oppdrettere registrert i ASKN fikk muligheten til gjennomlesning og drøfting av dokumentet, før innsending til NKK. Da NKK vil utarbeide avlsprogrammer, ble ikke utarbeidet RAS vurdert.

Målet med RAS var å tydeliggjøre definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og å være et verktøy for å sikre sunn hundeavl i fremtiden. Dokumentet sier noe om rasens kvaliteter og fortrinn, samt definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er inkludert. Vi tror og håper dette kan være et levende dokument som oppdrettere vil bruke aktivt i avlsarbeidet.

📌 Trykk på bildet for å lese RAS for Australian Shepherd.