Arrangementer

Å R S M Ø T E

Australian Shepherd Klubb Norge inviterer til årsmøte. Møtet vil avholdes kl.12:00 24.04.22, på Teams.

B R U K S H E L G

Australian Shepherd Klubb Norge kan endelig invitere til Sjodalen Hyttetun, 03.-05.06, til faglig påfyll og sosialt samvær.

R A S E S P E S I A L

Australian Shepherd Klubb Norge inviterer til årets rasespesial, 27.-28.08.22, på Myrvang, Biri.

K Y N O L O G I K U R S

Australian Shepherd Klubb Norge, avd. Innlandet, har gleden av å invitere til kynologikurs med Maija Häinliä og Wenche Eikeseth, 09.-11.09.22.