Avlsrådet

Medlem, Åse Marte Ånestad
Medlem, Åse Marit Tamburstuen
Medlem, Tone Pernille Norum

Kontakt: avlsraad@askn.no

Avlsrådet består av 3 personer som forholder seg til regler/vedtekter som er satt/godkjent av ASKN styret.

Avlsrådet skal samle opplysninger om rasen og om den avl som tidligere har vært foretatt, og nyttiggjøre seg av dette i sitt videre arbeide. Dette gjør at avlsrådet nå sitter på en betydelig mengde, nyttig informasjon. Denne kan alle medlemmer bruke. Ta kontakt med avlsrådet når du trenger hjelp.

  • Vurderer du å parre tispa di?
  • Har du funnet en hannhund du ønsker å bruke?

Ta kontakt med avlsrådet, så kan de sjekke opp om dette er en fin parring eller ikke. Kanskje du får tips om andre hanner som passer bedre eller at det dessverre ligger sykdom bak tispa di, slik at du ikke burde avle. Dette er viktig informasjon som kan hjelpe deg bli en dyktig oppdretter.

Rådet skal bistå Australian Shepherd eiere med råd og veiledning i avls spørsmål. Det skal tas hensyn til tidligere erfaringer og resultater. Opplysninger om aktuelle hunder vil så langt det lar seg gjøre bli oppbevart av avlsrådet og informasjon om avlsdyr vil kunne hentes hos rådet. Avlsrådet kan anbefale parringer etter visse kriterier som er vedtatt. Kriteriene for godkjenning av parring gjelder alle individene som skal brukes i avl.

Klubbens valpeformidler er behjelpelig med salg av valper. Der hvor avlsrådet ikke har sagt seg enig i parringen vil det bli opplyst om hvorfor. Valpene skal være øyenlyst før de blir 10 uker.