Helse

Arvelige sykdommer

Med arvelige sykdommer menes sykdommer som er helt eller delvis arvelig er belastet, dvs. sykdommer som i en viss utstrekning arves fra aner til avkom.

Albuleddsartrose (AA) er arvelig disponert, men kan trolig utløses eller forverres gjennom kostholdet.

Atopisk allergi er en arvelig disponert allergi som er kronisk/tilbakevendende og forårsaker kløe i huden.

Epilepsi kan være en arvelig disponert sykdom, men den er heldigvis ikke veldig hyppig.

Hofteleddsdysplasi (HD) er arvelig disponert, men kan trolig utløses eller forverres gjennom kostholdet.

Kreft er den mest vanlige årsaken til at hunder dør, og den er ofte arvelig disponert.

Øyelidelser hos hund forekommer i en rekke varianter og kan i verste fall føre til både blindhet og død dersom de ikke blir behandlet i tide. Mange er arvelig belastet.

Overførbare sykdommer

Med overførbare sykdommer menes sykdommer som overføres via smitte i form av virus og/eller bakterier.

Flåttbårne sykdommer (som f.eks. borrelioseanaplasmose og skogflåttencefalitt) overføres via flåttbitt.

Furunkulose eller byllesyke er en infeksjon i huden som skyldes stafylokokk-bakterier.

Hundepest eller parvovirus smitter ved kontakt hunder i mellom eller ved kontakt med avføring. Sykdommen skyldes et virus som angriper tarmslimhinnen.

Kennelhoste eller parainfluensa er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier og skyldes både virus og bakterier.

Leptospirose forårsakes av bakterier som kalles leptospira spp.

Rabies eller hundegalskap skyldes et virus som overføres med spytt, f.eks. via bitt.

Smittsom leverbetennelse (HCC) eller virushepatitt (hepatit contagiosa canis) skyldes et virus kalt adenovirus 1 og smitter gjennom dråper via munn/nese eller gjennom avføring og urin.

Valpesyke eller distemper skyldes et såkalt paramyxovirus som oftest starter med å ramme luftveiene.

Andre sykdommer

Coprophagia er en sykdom som gjør at noen hunder spiser sin egen eller andres avføring. Man vet ikke om sykdommen er arvelig belastet eller ikke. Noen mener at den også kan være relatert til mangelsykdommer.

Fedme hos hunder kan lede til flere alvorlige livsstilslidelser. Fedme kan til en viss grad være arvelig belastet, men i de fleste tilfeller er det et resultat av et misforhold mellom inntak og forbruk av energi.

Livmorinfeksjon eller pyometra er en lokal betennelse inni livmoren som gjerne opptrer innen 3 måneder etter siste løpetid. Det finnes 2 former (åpen og lukket), hvorav lukket kan være akutt livstruende.

Magedreining er en akutt livstruende tilstand som krever øyeblikkelig hjelp av veterinær.

Skinndrektighet er hormonelt belastet og inntreffer gjerne etter en løpetid.

Forgiftning (farlig føde)

En del (menneske)mat og godsaker (såkalt snacks) som vi mennesker liker, og til og med i noen tilfeller anser som sunn, kan være direkte livstruende for hunder. Alle kjemikalier må også regnes som farlige for hunder, dersom ikke annet er spesielt notert. Noen kjemikalier er imidlertid farligere enn andre, spesielt de hunden kan mistolke.

Druer og rosiner (les mer på disse sidene) kan være livsfarlig for hunder, selv om vi ser på de som aldri så sunne for mennesker.

Humle (Humulus lupulus) kan føre til akutt hypotermi hos hunder. Spesielt mynder ser ut til å være overfølsomme, men alle hunder bør holdes vekk fra denne planten (selv etter at den har vært benyttet til produksjon av øl).

Kalkunskinn kan forårsake akutt betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pancreatitt), noe som ofte medfører døden hos hunder.

Kepaløk (vanlig løk) (les mer på disse sidene), og til en viss grad også hvitløk, kan være livsfarlig selv i små mengder for hunder (og katter).

Rottegift er svært farlig og ofte (dessverre) lett tilgjengelig. Giften inneholder et antikoagulantia som kan føre til innvendige blødninger og død. Søk umiddelbaret til veterinær.

Sjokolade og kakao (les mer på disse sidene) kan være direkte livstruende for hunder (kanskje også for hester og katter).

Spylervæske og frostvæske er i så måte et av de farligste kjemikaliene vi omgir oss med, fordi hunder opplever den som søt og velluktende. Den er dessuten lett å søle ut, fordi påfylling til spylertanker o.l. ofte sitter slik at dette lett skjer. For en hund kan imidlertid bare en liten mengde være nok til at den dør, om den ikke får hjelp svært raskt. Hos veterinær behandles ofte dyra med antibrekkmiddel og flytende kullfiber, som trekker opp eventuelle rester. Går det for lang tid kan imidlertid nyrene svikte p.g.a. krystalliseringen som skjer.

Impregnert treverk (CCA impregnering, forbudt i Norge) inneholder tildels store mengder giftige tungmetaller, som kopper (Cu), krom (Cr) og arsen (As). Hunder som tygger på treverk er i risikogruppen.

Valnøtter (Juglans spp.) mistenkes å ha sammenheng med blæresten hos hunder.

Hentet fra
WIKIPEDIA
Den frie encyklopedia
Ved å trykke på lenkene i dokumentet, kan du lese med om temaet.

Dna-test

Per dags dato er disse de mest aktuelle DNA-testene for Australian Shepherd: 

CEA er en vanlig øye lidelse forårsaket av unormalt funnet i lag av vev under netthinnen av en hund øye. Hovedsak, skjer det når et lag av øyet vev på baksiden av de øyet under netthinnen kalt ‘choroid “ikke klarer å utvikle seg normalt, dette choroid unormalt er referert til som koroidal Hypoplasia. Ifølge øyeleger, vises en underutviklet choroid blek og så gjennomsiktig at blodårene i disse områdene blir synlig tynne i utseende. I de fleste tilfeller er CEA tilstede ved fødselen og kan påvises i valpene så unge som fem til åtte uker gamle.
CEA har en moderat ‘alvorlighetsgrad’. Selv om det ikke er en dødelig sykdom, kan nedsatt syn redusere livskvaliteten for både deg og hunden din.

Prcd er progressiv degenerasjon av fotoreseptorene (stenger og kjegler) i hundens øye forårsaker degenerative slitasje på netthinnen, fører til blindhet. Prcd er en sen debut form for PRA, men det er variasjon i debutalder mellom de mange rasene det angår. Variasjon i tiden av utbruddet skyldes en kombinasjon av genetiske og miljømessige faktorer. Les mer om øyesykdommer på hund her.

MDR1 (multidrug resistance mutation 1): Australian Shepherds, sammen med flere andre collie-type raser, kan bære en genetisk mutasjon som gjør dem følsomme for visse stoffer. Bruk av disse stoffene kan forårsake alvorlig nevrologisk sykdom eller død.

HSF4 (HC) – Katarakt er den mest vanlige arvelige øyesykdommen hos Australian Shepherd. Den kan oppstå av andre årsaker som for eksempel andre sykdommer, skader og lignende. Dette er ikke vanlig og man skal ikke gå ut ifra at dette er grunnen for katarakten, uten klare bevis. Arvelig katarakt er bilateralt, som betyr at den opptrer i begge øyne, men trenger ikke utvikles likt på begge øyne. Hvis katarakt er påvist i det ene øyet, er det klokt å øyelyse igjen om 6 – 12 mnd for å se om det andre øyet også utvikler katarakt. Katarakt utvikler seg og starter som en liten ugjennomsiktighet, avanserer, noen ganger så langt som til å formørke hele linsen og reduserer synet så mye at de kun kan skjelne så vidt mellom lyst og mørkt. Katarakt påfører ikke hunden noe smerte og utvikler seg vanligvis så sakte, at hunden tilpasser seg det stadig sviktende synet. Hos aussien opptrer katarakten så godt som aldri hos unge valper. Affiserte dyr viser sjelden tegn før 1,5 til 3 års alderen, men kan også utvikle katarakt så sent som i 7-8 års alderen. Fordi det er så stor spredning i når sykdommen oppstår er den ekstremt vanskelig å forutse, eller utrydde. Katarakten klassifiseres ut ifra hvor i linsen den først utvikles. Linsen er rund, sett for eller bakfra, tykkest i midten og smalner mot kanten. Fronten benevnes som «anterior», bakdelen er «posterior», innsiden er «nucleus», utsiden er «cortex» og den ytterste (runde) kanten er «equador». Senter av linsen er «polar området». Hvis en hund har posterior polar cortical (ytre) katarakt, utvikles denne fra baksiden av senteret i det ytterste laget. Det er her den største andelen av katarakt hos Aussien starter. Katarakten ser ut til å nedarve dominant, med ufullstendig gjennomtrenging, som betyr at ikke alle hunder med mutasjonen utvikler katarakt. Det er også ekstremt variabelt når den oppstår. Det er også mulig at affiserte dyr, ikke blir oppdaget fordi de dør, eller eieren slutter å øyelyse før katarakten utvikles.

 

Fremgangsmåte:

Utstyr (kit) bestiller man hos de man ønsker å teste hos. Stort sett forhåndsbetaler man via Paypal e.l. For å få certified/godkjent resultat man til veterinær å ta prøven. Her blir det tatt en swab- eller blodprøve. Prøvene blir sendt til et laboratorium, og resultatene blir sendt pr. e-post eller post når de er klare. De fleste som tilbyr DNA-tester har enkle bruksanvisninger på hjemmesiden. Det følger som regel også med prøve-kitet.   

Forslag til DNA-tester:

Animal Network
EVG – Eurovetgene