Import

Når det kommer til import av hund er det ytterst viktig å lese seg opp på reglementet som gjelder fra det landet hunden skal importeres fra. ASKN har imidlertid skrevet ned noen punkter. All informasjon er hentet fra og ligger på mattilsynet.no. Er noe uklart, ta kontakt.

Vaksiner

Hunden være ID-merket før vaksineringen gjennomføres. Vaksinasjon må utføres av autorisert veterinær og føres i hundens kjæledyrpass, som følger hunden ved import.

Fra alle land (unntak av Sverige) skal hunden ha Rabies vaksine, som tidligst settes ved 12 ukers alder. Deretter følger det en 21 dagers karantenetid, før hunden kan importeres. Hunden må også vaksineres mot revens dvergbendelorm, uavhengig av avsenderland. Hunden skal behandles mellom 24-120 timer før ankomst. Alternativt kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg hvor de behandles minst to ganger på forskjellige datoer, med maksimum 28 dagers mellomrom. Dette er dog ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). 

I løpet av de siste 48 timene før avreise skal hunden igjennom en klinisk undersøkelse av veterinær som vil sjekke at hunden er i stand til å utføre transporten som planlagt. Helseattesten skal følge hunden til Norge. 

Frakt

Frakt kan gjøres via bil, båt eller fly, men du må alltid gå på rødt. Dette er for å vise papirer som kjæledyrpass, signert kontrakt (inkl. kjøpspris) og helseattest. Hunden blir tatt ut for å sjekke chip, og du fortoller 25% av hundens kjøpspris. 

Dersom du skal ha med hunden på fly, er det viktig at du har med et flybur som er godkjent av flyselskapet, samt riktige mål ifht. hundens størrelse. En aussievalp på 12 uker + 21 dager er ikke liten nok til å få plass i håndbagasjen, og må derfor fly cargo. Hunden leveres til spesialbagasje senest én time før avgang, men dette kan variere fra land til land. Det lønner seg derfor å være tidlig ute, og forhøre seg i skranken. Før du går om bord i flyet spør du alltid om hunden er om bord.  

Ved ankomst til Norge blir hunden levert med spesialbagasje. Vær oppmerksom på at hunden ikke skal tas ut av buret før dette er informert om i tollkontroll. 

Halelengde

Australian Shepherd kan naturlig ha forskjellige halelengder, fra helt stump til helt lang. Opprinnelig ble rasen kupert, og dette blir fremdeles praktisert i noen land. I Norge er kupering og import av kuperte hunder strengt forbudt! Konsekvensen er at du ikke vil få registrert hunden i NKK (Norsk Kennel Klubb), og dermed bli utelukket fra offisielle konkurranser, prøver og ikke få samlet titler. 

Importerte hunder med stumphale, har krav til DNA-test før registrering kan gjøres i Norge. Testen må gjennomføres hos en autorisert veterinær i Norge, etter ankomst, men før omregistrering kan skje. Unntaket er hunder som importeres fra land i Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island), hvor prøve eventuelt kan tas hos veterinær i avsenderlandet. Eier fyller inn nødvendig informasjon for hund og eier, undertegner og tar med skjemaet til veterinæren som utfører testen. Prøven sendes av veterinæren til labratoriet på NMBU-veterinærhøgskolen, sammen med skjemaet. Skjemaet finnes på NKKs hjemmeside, både på norsk og engelsk. Eier går inn inn på NKKs nettbutikk:
www.nkkbutikken.no > «Til firbeinte» > «NKK helsetjenester»
og trykker på banneret for betaling av DNA-test for stumphale hos Australian Shepherd, og forhåndsbetaler her for innleggelse av DNA-resultatet. Husk å oppgi hundens navn og registreringsnummer. Eier mottar prøvesvar fra laboratoriet. Svaret og stamtavle sendes per e-post til
dna@nkk.no slik at resultatet kan registreres på DogWeb, og omregistrering av hunden kan skje.

Importerte hunder med lang hale må ha attest fra veterinær eller eksteriørdommer autorisert for rasen, på at hunden har lang hale. Attesten kan utstedes i avsenderlandet, eller i Norge. NKK har utarbeidet et skjema på norsk og engelsk, men det er ikke obligatorisk å bruke NKKs skjema. Dersom NKKs skjema ikke brukes, må alle opplysningene som etterspørres i dette skjemaet være med i attesten. Attesten sendes inn sammen med omregistreringspapirene. Dersom dette ikke er mulig, sendes attesten til registrering@nkk.no. Det koster ikke noe å registrere haleattest for hund med lang hale.

Lykke til med import av din Australian Shepherd. 🧡