RAS

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)

RAS for Australian Shepherd kommer snart.