Lørdag 30.03.19 ble årets årsmøte i ASKN gjennomført. Oppmøtet var lite, men vi hadde et hyggelig og effektivt møte, med påfølgende medlemsmøte og pizzakos.

Malin Abrahamsen ble gjenvalgt som nestleder.
Mary Jane Lie ble stemt inn som vara.

Line Fuglstad ble stemt inn som leder i valgkomiteen.

Styret fikk fullmakt til å sette inn kasserer og manglende medlemmer til komiteene.

Det ble enstemmig vedtatt at Aussieposten skal gis ut digitalt. Redaktør søkes fortsatt.

Fullstendig referat legges ut på her så snart protokollen er ferdig signert.

Categories:

Tags:

Comments are closed

    Velkommen til Australian Shepherd Klubb Norge sin hjemmeside. ASKN er raseklubben for Australian Shepherd i Norge. Her vil du finne siste nytt av info og arrangementer, samt informasjon om rasen, oppdrettere, valpekull osv.