– AUSSIESPESIALEN 2021 – 

ASKN ønsker hjertelig velkommen til rasespesialen med rallykonkurranse på Myrvang Nærmiljøanlegg på Biri 28-29.08:
https://www.facebook.com/events/477108940237291/

Påmelding gjøres via nkk.no innen 01.08.


Årsmøtet til ASKN 2021 ble avholdt på www.digitalearsmoter.no 02.-10.05. Referatet til årsmøtet finner du her.


Årsmøte 2021:
Årsmøtet til Australian Shepherd Klubb blir i år holdt digitalt den 2. Mai
Forslag til saker kan sendes til sekretaer@askn.no


KATALOG ÅRETS RASESPESIAL:
Aussiespesialen2020_– ÅRSMØTE 2020 –

Grunnet den pågående situasjonen med koronavirus, ønsker styret i Australian Shepherd Klubb Norge å informere om at årets årsmøte som skulle avholdes søndag 29.03.2020 blir AVLYST av hensyn til smittefare for sine medlemmer. Dette innebærer at det ikke blir holdt årsmøte i 2020, og at det sittende styret blir sittende frem til årsmøte i 2021. Alle styremedlemmer har sagt seg villig til å sitte videre dette året på grunn av situasjonen. Bestemmelsen er i tråd med foreslåtte løsninger gitt av NKK. Da situasjonen enda er svært usikker, og klubben ikke har mottatt noen forslag til saker til det kommende årsmøtet, ble det besluttet å avlyse årsmøtet, heller enn å utsette det på ubestemt tid.

Årsberetninger, samt regnskap, vil bli å finne på ASKN sine hjemmesider slik at medlemmene får den informasjon som likevel skulle blitt gitt i forbindelse med årsmøtet.

Angående Aussiespesialen i mai er det ennå ikke tatt stilling til om denne skal avlyses eller ei, og vi kommer til å forholde oss til NKKs anbefalinger når vi tar en vurdering i april.

Mvh styret i ASKNKRAV OM KJENT ØYELYSING FOR REGISTRERING AV KULL
«Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen australian shepherd. Kavet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring.

Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft 01.07.2019»


BRUKSHELG 27-29 SEPT AVLYSES!!

Etter en helhetsvurdering velger styret å avlyse årets brukshelg grunnet ukjent smittefare og dødsfall hos flere norske hunder.

Vi beklager så mye ovenfor alle deltagere som har gledet seg, men vi blir nødt til å sette hundenes sikkerhet først. Brukshelgen blir flyttet til våren 2020 og det vil komme mer informasjon nærmere.

Beløp som er innbetalt som påmelding vil bli returnert.

Klubben beklager så mye men håper å se dere igjen neste vår!

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/Pagaende_sykdomsutbrudd_hos_hund/

https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi

https://www.nkk.no/aktuelt/hunder-bosatt-i-norge-utestengt-fra-arrangementer-i-sverige-danmark-og-finland-article159276-985.htmlÅRSMØTE 2019!!

Lørdag 30.03.19 ble årets årsmøte i ASKN gjennomført. Oppmøtet var lite, men vi hadde et hyggelig og effektivt møte, med påfølgende medlemsmøte og pizzakos ?

Malin Abrahamsen ble gjenvalgt som nestleder.
Mary Jane Lie ble stemt inn som vara.

Line Fuglstad ble stemt inn som leder i valgkomiteen.

Styret fikk fullmakt til å sette inn kasserer og manglende medlemmer til komiteene.

Det ble enstemmig vedtatt at Aussieposten skal gis ut digitalt. Redaktør søkes fortsatt.

Fullstendig referat legges ut på her så snart protokollen er ferdig signert.


Leadpoint Many Happy Returns »Avada», Red Angel Elvikam »Angel» og Goodtrace Love Is All You Need »Ica» (Avada og Angel eies av Simone Lunheim og Ica eies av Elisabeth Eknes)