Brukshelg '17

Sted: Sjoadalen Hyttetun, Gudbrandsdalen

Spor: Morten Hansen
Rundering: Hilde Nordli
Lydighet: Rikke Svele
Fjellgjeting: Ørjan Halvorsen

Bilder av Marit Lilleeng her og her