Brev Australian Shepherd Klubb Norge – krav til dok halestatus 2015

«Til Australian Sheperd Klubb Norge

Vedlagt finner dere svar på klubbens søknad til Sunnhetsutvalget.

Angående sentral registrering av DNA-testen:

Det kan ta litt tid å få IT-delen av registreringen (tilgjengelig skjema for rasen samt mulighet for å legge inn diagnose/status) opp og gå. Mest sannsynlig vil Seksjon for medisinsk genetikk, Veterinærhøgskolen NMBU bli godkjent laboratorium bli godkjent laboratorium. Vi må komme litt tilbake til dette.

Når IT-delen er i orden, blir rutinene at eier henter ut et skjema fra ‘Min side’ på www.nkk.no, skjemaet er ferdigutfylt med hundens data og veterinæren og eiere fyller ut hver sin del av resten av skjemaet. Det ligger en kostnad i å ta ut skjema, dette er for å dekke håndtering av prøvesvar og innlegging av resultat i DogWeb. Skjemaet skal sendes NKK sammen med prøvesvar når dette foreligger, og trenger altså ikke sendes med til laboratoriet. For sending sammen med prøven må laboratoriets eget skjema brukes. NKK-skjemaet er altså kun for innregistrering av prøven i NKKs database, og sendes NKK.
Mvh

Kristin Wear Prestrud
Veterinærkonsulent PhD
Norsk Kennel Klub
mobil: 986 91 667
epost: kristin.prestrud@nkk.no

————————————–

Postadresse:

c/o NMBU Veterinærhøgskolen
Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Institutt for sports- og familiedyrmedisin
Pb 8146 Dep
0033 Oslo
www.nkk.no  «