Vi har en god stund manglet Redaktør i Aussieposten.

Årsmøtet 2019 ble det stemt inn at Aussieposten nå skal bli digital.
Er du interessert i å være redaktør? Send en mail til sekretær/webmaster Simone Lunheim – sekretaer@askn.no eller webmaster@askn.no