Kursveileder ASKN:

Dette er en veileder for de som ønsker å arrangere kurs gjennom
Australian Shepherd Klubb Norge.

 KURSINNHOLD:

Man bestemmer selv hvilke kurs og instruktør(er) man ønsker.

UTLYSNING:

Invitasjonen skal sendes til alle medlemmer av ASKN pr. mail eller post 1 uke før det blir lagt ut på hjemmesiden til ASKN. Lages det event på facebook e.l. skal denne først legges ut når alle ASKN sine kanaler er brukt. Medlemmer skal alltid ha fortrinn med info først og medlemspris.

ØKONOMI:

ASKN skal ha min. 10% fortjeneste på kurs (min. 500 kr)
Ikke-medlem skal betale min. +Kr 250.

All innbetaling gjøres til ASKN sin egen konto. Arrangør samarbeider med klubbens kasserer. Ved eventuelle utgifter skal arrangør levere kvitteringer, før utbetaling.
Det skal lages et forløpig budsjett som sendes til styret sammen med søknad.

Her skal alle utgifter og inntekter legges inn. (også kompensasjoner for arrangør)

 

PÅMELDING:

Påmelding skjer til arrangørens mailadresse. Det føres lister, som videresendes kasserer ved påmeldingsfrist/betalingsfrist. Medlemmer og aussier skal prioriteres.

Søknaden sendes til Christine Røkaas på mail christine@dalsrud.com


Eks. Søknad:

Hei.
Jeg, Ola Nordmann, ønsker å arrangere lydighetskurs for ASKN.
Kursinnhold: Konkurranserettet kurs LP1-Elite
Instruktør: Kari Nordmann
Tlf: xx xx xx xx
Utdanning/kunnskapsnivå: NKK Trinn 2 Lydighet, NM-kvalifisert LP
Sted: Borreparken, Horten

Dato: xx.xx.xx
Antall deltakere: 8
Pris: Kr 1500 pr. deltaker
Kontaktinfo arrangør:
Ola Nordmann
Heia 14
2014 Norge
Tlf: xx xx xx xx
Mail: ola@nordmann.no

Budsjett:

Utgifter:
Instruktør kr 6000
Kost og Losji instruktør kr 1500
Baneleie kr 500
Kurs arrangør Kr 1500
Totalt utgifter kr 9500

Inntekter:
Pris pr deltaker x antall deltakere= Inntekt
Kr 1500 x 8 = 12000
Inntekter Kr 12000
– utgifter   Kr   9500
= overskudd Kr 2500

Mvh
Ola Nordmann