NKK KÅRINGSPRØVE (forenklet utgave av reglene)

LYDIGHETSØVELSER:

Fellesdekk 3 minutter
Koeff. 3
Kommando: «Dekk” e.l.
Førerne legger hundene ved siden av hverandre med ca. 5 meters mellomrom og forlater dem gående ca. 30 meter hvor de stanser og vender seg mot hundene. Førerne skal være synlig for hundene, som skal ligge i 3 minutter uten å forflytte seg før plasskommandanten gir førerne tillatelse til å gå tilbake til hundene og kommandere dem opp i utgangstilling.

Lineføring
Koeff. 2
Kommando: «På plass” e.l.
Hunden, som føres i fritt hengende line skal villig følge føreren på dennes venstre side, med hode eller skulder ved førerens venstre kne. Ekvipasjen skal prøves i ulike gangarter og vendinger. Når føreren stanser skal hunden uten kommando innta utgangsstilling. Kommando er tillatt fra holdt og ved forandring av gangart. Fører velger selv hvilken hånd linen skal holdes i.

Fri ved foten
Koeff. 3
Kommando: ”På plass” e.l
Hunden skal villig følge føreren på dennes venstre side, med hode eller skulder ved førerens venstre kne. Ekvipasjen skal prøves i ulike gangarter og vendinger. Når føreren stanser skal hunden uten kommando innta utgangsstilling. Kommando er tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.

Innkalling
Koeff. 4
Kommando: ”På plass” e.l.
Føreren forlater hunden sittende og går ca. 15 meter. På plasskommandantens ordre kaller føreren hunden inn.

Apportering
Koeff. 3
Kommando: ”Apport – slipp” e.l.
Apportbukk i tre utleveres av plasskommandanten. Med hunden i utgangsstilling kastes apportbukken minst 10 meter. Hunden skal på førerens kommando raskt hente gjenstanden, vende tilbake til føreren, sette seg foran eller ved siden av føreren og etter tilsigelse fra plasskommandanten, på kommando avlevere gjenstanden.

Dekk fra holdt
Koeff. 2
Kommando: «Dekk” e.l.
På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På fornyet ordre gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden, til det gis ordre om helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake til hunden. På ny ordre kommanderes den i utgangsstilling.

Fritt hopp overhinder
Koeff. 2
Kommando: ”Hopp” e.l.
Føreren står med hunden i utgangsstilling i passe avstand (8 –10 meter) fra hinderet. På ordre fra plasskommandanten starter fører med hunden fri ved foten. På førerens kommando skal hunden hoppe over hinderet, og førerer skal passere hinderet og fortsette marsjen med hunden fri ved foten til plasskommandanten gir ordre om holdt.

SPORSØK

Sporsøk – 200 meter med egen gjenstand
Koeff. 4
Kommando: ”Spor” e. l.
Etter anvisning fra prøvens leder går føreren ut et ca. 200 meter langt spor. Det legges inn en vinkel etter ca 100 meter. Hunden skal ikke se at sporet blir lagt. I enden av sporet legger føreren en selvvalgt apportgjenstand.
Hunden settes på sporet etter anvisning fra dommer og skal føres i sporline på minst 10 meters lengde. Føreren velger selv hvordan hunden skal slippes på sporet og han skal la linen løpe ut minst 10 meter og deretter følge hunden, uten å dirigere den med lina. Hunden skal selvstendig arbeide seg gjennom sporet og apportere eller påvise gjenstanden.

Hele reglementet finnes på NKK.no