Rutiner for haledokumentasjon for importerte hunder av rasen Australian Shepherd
Pr 24.08.2016

Dokumentasjonskravet gjelder kun hunder av rasen australian shepherd som importeres til Norge.

Nedenstående må skje før hunden kan omregistreres til NKK:

Dersom hunden har lang hale:
1. Eier må få attest fra enten eksteriørdommer autorisert for rasen eller veterinær, på at hunden har lang hale. Attesten kan utstedes i landet hunden importeres fra, eller i Norge. NKK har utarbeidet et skjema i norsk og engelsk versjon, men det er ikke obligatorisk å bruke NKKs skjema. Dersom NKKs skjema ikke brukes, må alle opplysningene som etterspørres i dette skjemaet være med i attesten.
2. Attesten sendes inn sammen med omregistreringspapirene. Dersom dette ikke er mulig, sendes attesten til registrering@nkk.no. Det koster ikke noe å registrere haleattest for hund med lang hale.

Dersom hunden har kort hale:
1. Prøven må tas hos veterinær i Norge, etter at hunden har kommet til landet, men før omregistrering kan skje. Unntak: for hunder som importeres fra land i Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island) kan prøve eventuelt tas hos veterinær i landet hunden kommer fra. I såfall skal NKKs skjema likevel brukes. Skjemaet finnes på norsk og engelsk.
2. Skjema: finnes på www.nkk.no > Tjenester, både under Registering og Helse. Skjemaene ligger også på www.nmbu.no. Dette skjemaet MÅ brukes, i norsk eller engelsk versjon.
3. Eier fyller ut data for hund og eier i skjemaet, undertegner og tar med skjemaet til dyrlegen som skal ta prøven. Dyrlegen fyller ut og undertegner sin del av skjemaet ved prøvetaking.
4. Prøven sendes av dyrlegen til laboratoriet på NMBU-Veterinærhøgskolen, sammen med skjemaet.
5. Eier går inn inn på Nettbutikk på www.nkk.no, finner banneret for betaling for DNA-test for stumphale hos australian shepherd, og forhåndsbetaler her kr 140,- for innleggelse av DNA-resultatet. Husk å oppgi hundens registreringsnummer.
6. Eier mottar prøvesvar fra laboratoriet, og sender dette pr mail til dna@nkk.no, slik at resultatet kan registreres på DogWeb og omregistrering av hunden kan skje.

Last ned som PDF