Årsmøte '23

Vi nærmer oss nyåret med stormskritt, som betyr at det er på tide med et nytt årsmøte. Møtet vil bli avholdt kl. 19:00, 15.02.23, via Microsoft Teams med avstemming via digitalearsmoter.no.

Forslag til saker og/eller kandidater til verv må være innsendt innen 11.01.23 til skretaer@askn.no. Saksliste blir sendt ut per e-post to uker i forveien. ASKN ber alle medlemmer om å dobbeltsjekke telefonnummer og e-post adresse på www.nkk.no, da dette vil være kontaktpunkt for innkalling og avstemming.

Følgende verv er på valg:

🐶 Leder (2 år)

🐶 Nestleder (1 år)

🐶 Kasserer (1 år)

🐶 Styremedlem (2 år)

 

🐶 Avlsråd (3 stk)

🐶 Valgkomite (3 stk)


Avslutningsvis kommer en håpefull oppfordring til alle våre medlemmer om å betale medlemskontigent for 2023, slik at dere har stemmerett på årsmøtet.

Categories:

Tags:

Comments are closed

    Velkommen til Australian Shepherd Klubb Norge sin hjemmeside. ASKN er raseklubben for Australian Shepherd i Norge. Her vil du finne siste nytt av info og arrangementer, samt informasjon om rasen, oppdrettere, valpekull osv.